Transport

     JURiDAN to równie?? firma transportowa, która ??wiadczy kompleksowe us??ugi transportowe na terenie kraju i Europy. Oferta naszego przedsi?biorstwa zosta??a stworzona z my??l? o wymagaj?cych Klientach, dlatego jest elastyczna i dopasowana do ich indywidualnych potrzeb.

      Zapewniamy, i?? ??wiadczone przez nas us??ugi transportowe charakteryzuj? si? najwy??sz? jako??ci?. Dbamy o stan techniczny samochodów i nieustannie powi?kszamy oraz modernizujemy nasz? flot?.

                  height=190