O Nas

Głównym celem P.P.H.U. JURiDAN jest, aby stała się ona liderem na rynku nie tylko w zakresie realizacji celów handlowych i ekonomicznych, ale także, aby relacje z klientami, partnerami handlowymi oraz pracownikami były wzorem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw. Dążenie do pozytywnego wyróżniania się na rynku, postrzegania jako konkurencyjna i nowoczesna, przyjazna pracownikom i środowisku firma oraz generowanie zysku to główne zamierzenia tejże firmy. Najważniejsze wartości wyznawane przez firmę JURiDAN to: szacunek wobec jednostki, społeczeństwa i środowiska, pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Aby osiągnąć zamierzony cel firma skupia się w swojej strategii na jakości wykonywanych produktów. Udaje jej się to uzyskać poprzez dbałość o wysoką jakość surowca, który nabywany jest bezpośrednio od rolników. Ponadto zintegrowany system zarządzania dba o wysoką kulturę i prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych.