Strona G????wna

                   WITAMY PA??STWA SERDECZNIE NA NASZYM PORTALU!

  Firma JURiDAN ju?? od ponad 20 lat zajmuje si? skupem i sprzeda??? owoców i warzyw.

                               Z zakupionych, ??wie??ych czynników produkcji
                  pochodz?cych bezpo??rednio od gospodarstw firma na skal?
                         w??asnych mo??liwo??ci zajmuje si? ich przetwórstwem.

                    Nasza firma oferuje Pa??stwu równie?? us??ugi transportowe.
   Wci??? pragniemy si? rozwija? i pozyskiwa? nowych kontrahentów w kraju i za granic?.

          Wi?cej informacji o poszczególnych asortymentach uzyskuj? Pa??stwo w zak??adkach.